• 3D teaching
    3D teaching
    3D教学就是利用3D虚拟技术,创造一个多维度教学场景,让学生仿佛身临其境般体验到教学内容。例如火山喷发的演变过程、金字塔的建造过程、晶体的内部结构等等,都可以利用3D教学课程进行呈现。
    2013 - 11 - 29
  • Simulation of the classroom
    Simulation of the classroom
    资料更新中...
    2013 - 11 - 29
  • 3D experience
    3D experience
    资料更新中...
    2013 - 11 - 29
Copyright © 2017 3dinlife All rights reserved 犀牛云提供企业云服务